Şanlıurfa Uçak Bileti

Şanlıurfa, bereket hilalinin merkezinde kilit taşıdır. Tarımın ilk olarak yapıldığı, ilk üniversitenin kurulduğu, üç semavî dinin yeşermesine ev sahipliği yapan “ateşin Hz. İbrahim’i yakmadığı”, farklı kültür unsurlarının

bir arada yaşadığı ve misafirperver insanların harmanlandığı kadim bir şehirdir.

Tarihsel birikimi ile birçok medeniyete beşiklik eden bu şehir din, dil, ırk, kültür ve medeniyetlerin buluştuğu, kaynaştığı, bir hoşgörü şehri olmuştur.

Şanlıurfa’yı Harran’dan ayrı düşünemeyiz, Harran tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete beşiklik etmiş önemli bir şehirdir.

Harran, ay, güneş, yıldız ve gezegenlere tapınmanın yaşandığı Sabiiliğin merkezi olmasının yanısıra, İslamî dönemde ise müspet ilimlerin okutulduğu Dünyanın ilk İslam üniversitesine başkentlik etmiş bir şehirdir.

İldeki Başlıca Tarihi ,Doğal ve turistik yerler şunlardır:

Deyr Yakup (Yakup Manastırı):

Manastırın Kuzeybatısında bir anıt mezar yer alır.bu mezar anıtında,doğuyabakan pencerenin altında iki satırlık kitabe bulunur.

Halil-ür Rahman Medresesi

Bu medrese,Halil-ür Rahman gölünün (Balıklıgöl) bitiminde batı kenarında yer alır.Makam-I Cedd’il Enbiya medresesi olarakta da bilinen yapı mevcut kaynaklara göre Osmanlı dönemine dayanmaktadır.

Firfirli Camii ( On İki Havari Kilisesi )

Osmanlı döneminde yapı üzerinde rüzgar gülü benzeri yapı olduğundan halk arasında fırfırlı camii olarak adlandırılmıştır.Yapı kilise olarakta kullanılmıştır.

Balıklı göl (Halil-ür Rahman Gölü)

Şehirdeki tarihi ve kutsal mekanların yanında kalenin kuzeyinde Rızvaniye Camii nin önünde bulunana Balıklıgöl, içersinde efsanelerle dolu sazan balıkları bulunur.

Hz.İbrahim’in ateşe atıldığı bölgenin burası olduğuna inanıldığı için göl içersinde balıklar kutsal sayılıp,yenmemektedir.

Göbeklitepe:

Tarihsel birikimi ile birçok medeniyete beşiklik eden bu şehir din, dil, ırk, kültür ve medeniyetlerin buluştuğu, kaynaştığı, bir hoşgörü şehri olmuştur.

Şanlıurfa’yı Harran’dan ayrı düşünemeyiz, Harran tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete beşiklik etmiş önemli bir şehirdir.

Harran, ay, güneş, yıldız ve gezegenlere tapınmanın yaşandığı Sabiiliğin merkezi olmasının yanı sıra, İslamî dönemde ise müspet ilimlerin okutulduğu Dünyanın ilk İslam üniversitesine başkentlik etmiş bir şehirdir.